ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

ਨਤੀਜਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਇਕ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲਣਾ |

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਜਾਅ ਅਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ [email protected] ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ |