ਰੂਹਾਨੀਅਤ…

Maulana Rumi Quotes

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈਬੱਚਾ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾਨਾ ਸਮਝੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਫ਼ਕੀਰ ਆਖਦੇ ਹਨਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈਰਹੱਸਮਈ ਹੈ ।ਅਸੀਂ ਵੀਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ,ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes

ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ

Bano Qudsia Quotes

ਜੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ (Bano Qudsia) Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ…

Maulana Rumi Quotes

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਮੇਰੀ ਆਤਮਾਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ ।ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏਂਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ,ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes

ਪਿਆਰ

Khalil Gibran Quotes

ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran) Khalil Gibran Quotes

ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ

Bano Qudsia Quotes

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਬਾਦਤ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦਿਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ (Bano Qudsia) Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi

ਮਰਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ

Bano Qudsia Quotes

ਮਰਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ (Bano Qudsia) Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi

ਯਾਦ

Kahlil Gibran Quotes

ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran) Khalil Gibran Quotes

ਕਾਮ ਦੀ ਕਮੀ

Khalil Gibran Quotes

ਕਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran) Khalil Gibran Quotes

ਏਹੋ ਜਿਹਾ…

navtej bharti quotes

ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਈ ਹੈ ਉਹਫੁੱਲ ਵੀ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੈ,ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਂਦੈਮੇਰੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ । -ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ (Navtej Bharti) Navtej Bharti Poetry

ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ

Khalil GIbran Quotes

ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran)