ਪਿਆਰ…

Maulana Rumi Quotes

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ , ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes

ਮੁਹੱਬਤ

narinder singh kapoor

ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । – ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ (Narinder Singh Kapoor) Read More Punjabi Quotes

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ…

narinder singh kapoor ik soch(2)

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓ । – ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ (Narinder Singh Kapoor) Read More Punjabi Quotes

ਉਲਟ

Narinder Singh Kapoor Quotes

ਲੋਕ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਚੀਜਾਂ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਲਟ ਨਾ ਕਰੋ। – ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ (Narinder Singh Kapoor) Read More Punjabi Quotes

ਸ਼ੁਕਰ

Narinder Singh Kapoor Quotes

ਜਿਨ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੜਾਓ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ । – ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ (Narinder Singh Kapoor) Read More Punjabi Quotes

ਯੋਗ

Narinder Singh Kapoor Quotes

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । – ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ (Narinder Singh Kapoor) Read More Punjabi Quotes

ਗਲਤੀਆਂ…

Maulana Rumi Quotes

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜਵਾਬ ਤੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes

ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ

Khalil Gibran Quotes

ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਢਦੇ ਹੋ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran) Khalil Gibran Quotes

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । – ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ (Khalil Gibran) Khalil Gibran Quotes

ਪਿਆਰ…

Maulana Rumi Quotes

ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੁਲ ਹੈ । -ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ (Maulana Rumi) Maulana Rumi Quotes