ਕੋਸ਼ਿਸ਼-ਜੋਬਨ ਚੀਮਾ

Punjabi Poetry

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤੈਥੋਂ,ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾਲ਼ੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ । ਤੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਊੜੀ ਪਾ ਮੱਥੇ,ਹਕੀਕਤ, ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ । ਨਾ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾ ਮੋਢਾ ਤੂੰ ਲਾਇਆ,ਨਾ ਡਰ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਤੂੰ ਸਕਿਆ । ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ,ਨਾ […]