ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ

Bano Qudsia Quotes

ਜੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ (Bano Qudsia) Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi

ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ

Bano Qudsia Quotes

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਬਾਦਤ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦਿਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ (Bano Qudsia) Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi

ਮਰਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ

Bano Qudsia Quotes

ਮਰਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ (Bano Qudsia) Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi

ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

Bano Qudasia

ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ Bano Qudsia Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi

ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ…

bano qudsia quotes

ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਛੜ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਦੇ,ਗਲਤੀਆਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ । -ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ Bano Qudsia Read More Bano Qudsia Quotes in Punjabi