ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (30 ਅਗਸਤ, 2022)

Ajj Da Vichar

ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । -ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ (Premchand) Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

Ajj Da Vichar

ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । -ਜਿਮ ਰੋਹਣ Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ik soch

ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । -ਐਂਥਨੀ ਜੇ.ਡੀ. ਐਂਗਲੋ Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ik soch

ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। -ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ajj da vichar

ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਗੋਂ, ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੋ । -ਸੈਮ ਲਵਿਨਸਨ Sam Levinson Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ajj da vichar

ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ , ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ । -ਪਲੈਟੋ Plato Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ajj da vichar

ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । -ਮਾਰਥਾ ਬੈਕ । Martha Beck Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ajj da vichar

ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੋ,ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ । -ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ |Munshi Premchand Read More Ajj Da Vichar