ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (02 ਨਵੰਬਰ, 2022)

Ajj Da Vichar

ਸਿਰਫ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । -ਜੌਨ ਐੱਫ਼. ਕੈਨੇਡੀ (John F. Kennedy) Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (24 ਸਤੰਬਰ, 2022)

Ajj Da Vichar ik Soch

ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। -ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ (Martin Luther King Jr.) Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (20 ਸਤੰਬਰ, 2022)

Ajj Da Vichar

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। -ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ (Nelson Mandela) Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (13 ਸਤੰਬਰ, 2022)

Ajj Da Vichar

ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬਧੀ ਪਛਤਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਿਹਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । -ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ (Narinder Singh Kapoor) Read More Ajj Da Vichar

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (11 ਸਤੰਬਰ, 2022)

Ajj Da Vichar

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । -ਬੌਬ ਮਾਰਲੇ (Bob Marley) Read More Ajj Da Vichar