Punjabi Poetry- Surinder Kumar | Online Punjabi Poetry Competition 
Connect with us [email protected]

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਬਹੁ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ

Published

on

poetry punjabi

1 ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ
ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਥੜੇ ਤੇ ਬੇਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ।1
ਚੱਕ ਲੇ ਰੱਬਾ ਸੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਅ।
ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਝ ਕਈਏ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਅ।
ਮੁਲ ਅਪਣਾ ਹੁਣ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਅ।
ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਥੜੇ ਤੇ ਬੇਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ।2
ਚੱਕ ਲੇ ਰੱਬਾ ਸੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਅ।
ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ, ਅਪਣੀ ਮੱਤ ਕੋਈ ਦੇਂਦਾ ਨਾ।
ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਕੋਲ ਆਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ।
ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਹ ਸੂਣੇ ਨਾ।
ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਥੜੇ ਤੇ ਬੇਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ।3
ਚੱਕ ਲੇ ਰੱਬਾ ਸੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਅ।
ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੈ ਸੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਫੜ ਤੋਰੋ ਸੀ।
ਅਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰਕੀ ਕੱਢਕੇ, ਢਿੱਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਸੀ।
ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਥੜੇ ਤੇ ਬੇਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ।4
ਚੱਕ ਲੇ ਰੱਬਾ ਸੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਅ।
Surinder Birbalia
2.
ਦਰਖਤ
ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ।
ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ।
ਹੁਣ! ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਉੰਦੇ, ਰੋਜ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ।
ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਆਇਆ ਪੱਤਝੜ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿ ਗਿਆ।
ਹੁਣ! ਰਾਹੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ , ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਲਈ।
ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਦਾ ਲਕੜਹਾਰਾ, ਟੇਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ।
ਹੁਣ! ਹਨੇਰ, ਤੁਫਾਨ ਅੱਗੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
ਧਰਤੀ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਥ ਲੱਗਦਾ।
Surinder Birbalia
3.
1 ਮਜ਼ਦੂਰ
ਘਸੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ।
ਨੱਕ ਪੁੰਝਦੇ ਜਵਾਕ।
ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉੰਦੇ।
ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ।
ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ।
ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ।
ਉਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ।
ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਦੇ।।
ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ।
ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ।
ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ।
ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ।
ਦਮ ਕਡਦੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਪਿਓ।
ਘੁਟ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਅ।
ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ।
ਸਿਨੇ ਵਿਚ ਲਕੋ ਲੈਂਦਾ ਅ।
ਪਰ ਮਾਂ!
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਦੇਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ।
ਭੁੰਭਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੋਲੇ।
ਪਰ!
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲਾਸਾ।
ਗਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੀ।
ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਪਿਛੇ, ਤੇ ਪਿਛੇ ਜੁਆਕ।
ਧੋਣਾ ਸੁਟ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ।
ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ।
ਮਹਾਨਗਰ ਤੋ ਛੋਟੇ ਨਗਰ।
ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਤੋ ਪਿੰਡ ਤਕ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣ।
ਕਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ।
ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ।
ਹਿਮੰਤ ਹਾਰੇ। ਬੇ ਸਹਾਰੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਨੀ।
ਦੇ ਮਾਰੇ।
ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਬਿਚਾਰੇ।
21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ।
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ? ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੀਰਬਲੀਆ
4.
1.ਪੱਥਰ
ਇਕ ਪੱਥਰ,
ਤਰਾਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਕੁਰਲਾਅ ਉਠਿਆ।
ਮੈਂ! ਰੱਬ ਨਹੀਂ।
ਪੱਥਰ ਹਾਂ!

 1. ਪੱਥਰ
  ਇੱਕ ਪੱਥਰ,
  ਤਰਾਸ਼ਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਿਹਾਲ ਉਠਿਆ।
  ਅਸੀਂ ! ਭਗਤ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ
  ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ।
  3.ਪੱਥਰ
  ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਦੋ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ।
  ਲਾਲ ਤੇ ਚਿੱਟਾ।
  ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ।
  ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ
  By ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੀਰਬਲੀਆ
  5.
  ਕਵੀ
  ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਏ।
  ਔਸ ਦੀਆਂ ਬੁੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ।
  ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਕਲਮ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਏ।
  ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ‘ਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਅ ਦੇਂਦਾ ਏ।
  ਬੇਜਾਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਏ।
  ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਏ।
  ਮੈਂ! ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ।
  ਜੋ ਸਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝੇ ‘ਚ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਏ।
 • ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ
 • 42

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ

Published

on

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ ਕਹਿਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ)ਅਤਵਾਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇ ਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦੀ ਕੋਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ????

 • ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ
 • 235

Continue Reading

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਆਂ

Published

on

ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਖਸੁੱਟੇ ਗਏ
ਬੇਵਫਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਆਸ਼ਕਾਂ ਪੱਟੇ ਗਏ,
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਚਾਲਾਂ,ਸਮਝੀ ਨਾ ਅਣਜਾਣ ਆਂ
ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆਂ,ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਆਂ
ਬੁਛਾੜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਹੰਭੇ,
ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਸੀਂ ਓਸ ਪਾਰ ਲੰਘੇ,
ਵਾਰਦੇ ਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ,
ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈਗੇ,ਸਮਝੀਂ ਨਾ ਨਾਦਾਨ ਆਂ,
ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆਂ,ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਆਂ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਰਹੇ,
ਸਮਝੀ ਨਾ ਘਬਰਾ ਰਹੇ,
ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਲੇ,ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਂ,
ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆਂ,ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਆਂ

 • ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
 • 224

Continue Reading

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ

Published

on

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰੀ ਚੋਂ ਇਨਸਾਨ,
ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨ।

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ,
ਕੁੜੀ,ਧੀ, ਭੈਣ ਓਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲੀ,
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏਦਾਂ ਬਲੀ।

ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵਿਚਾਰ,
ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਤਾਹੀਂ ਹੋਊ ਸਤਿਕਾਰ।

ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ।

 • ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ
 • 310

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca