Mojuda Halaat- Deep Sidhu | Online Punjabi Poetry Competition 
Connect with us [email protected]

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ (ਕਰਤਾਰੋ )

Published

on

ik soch poetry

“ਕਰਤਾਰੋਂ” ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾੜੀ ਵੇਲੇ ਬੱਲੀਅਾਂ ਚੁੱਗਕੇ, ਜੋ ਕਣਕ ੲਿੱਕਠੀ ਕਰੀ ਸੀ, ੳੁਹ ਵੀ ਕਲਫੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਪਿਹਾਕੇ ਖਾਗੇ ਸੀ,ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਦਿਨ ਿੱਛਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਤਾਰੋ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਅੱਕਕੇ ਖ਼ੜੀ ਹੋਗੀ, ਅਾਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਪਰਾਂਤ ਚ’ ਝਾੜਕੇ ਅਾਟਾ ਗੁੰਨਕੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾੳੁਣ ਲੱਗਗੀ 7-8 ਰੋਟੀਅਾਂ ਪੱਕ ਗੀਅਾਂ,ਛਾਬੇ ਚ’ ਰੱਖ਼ਕੇ ਪੌਣੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ੲੀ ਹਟੀ ਸੀ,”ਭੀਮਾਂ” ਕੰਮ ਤੋ ਘਰੇ ਅਾੲਿਅਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਰਤਾਰੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੋਲਪੀ ਅਾਟਾ ਮੁੱਕਿਅਾਂ ਪਿਅਾਂ ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਤਾ ਦੇਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੀਮਾਂ ਜੇਬ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ 200 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਡ ਕੇ ਫੜਾੳੁਦਾ ਹੋੲਿਅਾ ਬੋੋਲਦਾ ਅਾ ਲੈ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਫੜਕੇ ਲਿਅਾੲਿਅਾ ਸੀ,ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋੲੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਨੀ, ਤੂੰ ਚਰਨਦਾਸ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਅਾਟਾ ਫੜ ਲਿਅਾਂ,ੳੁਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋਂ ਫੇਰ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇਖ਼ਾਗੇ,ਕਰਤਾਰੋ ਬੋਲਦੀ ਅਾ, ੳੂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀ ਅਾ ਮੈ, ਮਾੜੂ ਨੂੰ ਅਾ ਜਾਣ ਦੇ ੳੁਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਅਾ, ਅੈਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜੂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਿਅਾ ਭਜਾੲਿਅਾਂ ਅਾੳੁਦਾਂ ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ,ਭੀਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਬੋਲਦਾਂ ਕਿਓਂ ਰੌਲਾ ਪਾੲਿਅਾ ਓੲੇ, ਮਾੜੂ ਸਾਂਹ ਚੜੇ ਚੜਾੲੇ ਚ ਬੋਲਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮਿਲੂ,ਕਰਤਾਰੋ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਅਾਂ, ਜਿਵੇਂ ੳੁਸ ਨੂੰ ਕੋੲੀ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲ ਗਿਅਾ ਹੋਵੇ,ਚਾਅ ਚੜੇ ਵੀ ਕਿਓ ਨਾ “2” ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਜੋ ਭੁੱਖ਼ੀ ਸੀ, ੳੁਸ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਸੀ ਅਾਪਣੇ ਅਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਅਾ ,ਚੱਲ ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਕਰਾਲਾਗੇ। ਭੀਮਾਂ ਨਹਾਂਕੇ ਅਾੁੳੁਦਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਲਿਅਾ ਫੜਾ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਚਾਰ ਰੋਟੀਅਾਂ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਧਰਕੇ ਭੀਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜਾੳੁਦੀਂ ਬੋਲਦੀ ਅਾ, ਬੇ ਮਾੜੂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਲਾ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨ ਪੲੀਅਾਂ ਨੇ ਛਾਬੇ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਮੇਂ ਤੇ ਮਾੜੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾੳੁਦੀ ਹੋਵੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਕੇ ਅਾਖਦੀ ਅਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਭੁੱਖ਼ ੲੀ ਮਰਗੀ, ਮਨ ਚ’ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਅਾ ਚੱਲ ਮਨਾਂ ਅੱਜ਼ ਦੀ ਰਾਤ ਅਾ ਪਾਣੀ ਪੀਕੇ ਸਾਰ ਲਾ ਸਵੇਰੇ ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਖਾਲਾਂਗੇ, ਬੋਲਦੀ-ਬੋਲਦੀ ਮੰਜ਼ੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਦੀਂ ਅਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾਂ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਦੀ ਅੱਖ਼ ਲੱਗਗੀ।ਸਵੇਰੇ ਪਾਠੀ ਦੀ ਅਵਾਂਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਚ’ ਪੲੀ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰੋ ਦੀ ਅੱਖ਼ ਖੁੱਲਗੀ ਤੇ ੳੁੱਠਣ ਸਾਰ ਡੀਪੂ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ ਅੱਖ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਗੇ। ਭੀਮਾਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋੲਿਅਾ, ਮਾੜੂ ਨੂੰ ਅਾਖਦਾ ਖੜਾ ਹੋਜ਼ਾ ਓੲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਣੀ ਪਿਅਾਂ ਜਾ ਜਾਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲਦ ਰੇੜੀ ਪੁੱਛਕੇ ਅਾ, ਲਿਅਾੲੀਅੇ ਚਾਰ ਦਾਣੇ,ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੋਖ਼ੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਾੜੂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਅਾਂਡੀ ਦੇਓ ਬਲਦ ਰੇੜੀ ਲੈ ਅਾੳੁਦਾਂ। ਭੀਮਾਂ ਕਰਤਾਰੋ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਡੀਪੂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਚ’ ਕਾਰਡ ਪਾਕੇ ਭੀਮੇਂ ਨੂੰ ਫੜਾੳੁਦੀ ਹੋੲੀ ਬੋਲਦੀ ਅਾ, ਦੁਵਾਰੇੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਾੳੁਦੇਂ ਹੋੲੇ ੲੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਦੋ ਬੋਰੀਅਾਂ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰ ਅਾੲੇਓ,ਭੀਮਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਕੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਡੀਪੂ ਚ ਲੰਬੀਂ ਲਾੲੀਨ ਲੱਗੀ ਦੇਖ਼ਕੇ ਭੀਮਾਂ ਮਾੜੂ ਨੂੰ ਲਾੲੀਨ ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਅਾਪ ੲਿੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜ਼ਾਦਾਂ,ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਾੳੁਦੀਂ ੳੁਹ ਅਾਪਣਾਂ ਕਾਰਡ ਦਿਖ਼ਾੳੁਦਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲੈਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਦਾ। ਭੀਮਾਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾਂ ਅਾੳੁਦਾਂ ਅਾਪਣੇ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖ਼ਾੳੁੁਦਾਂ ਕਣਕ ਸੀਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਫੁਰਰ ਹੋਜਾ ਦੇ ਅਾ, ਭੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਖ਼ਦੇ ਰਹਿਜਾਂ ਦੇ ਅਾ ਅੈਨੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਅਾੳੁਦੀ ਅਾ ਮਾੜੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਬਾਪੂ ਅਾਜ਼ਾ ਭੀਮਾਂ ਭੱਜਕੇ ਜ਼ਾਦਾਂ ਡੀਪੂ ਵਾਲਾ ਭਾੲੀ ਪੁੱਛਦਾਂ ਕੀ ਨਾਂ, ਜੀ ਭੀਮਾਂ ਸਿੰਘ ਡੀਪੂ ਵਾਲਾ ਭਾੲੀ ਵਰਕੇ ਜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾਂ ਸੋਡਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਅਾ ਗਿਅਾ,ਭੀਮਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੈਵੇ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਅਾਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਡਾ ਲਿਸਟ ਚੋ ਨਾਂ ਕੱਟਿਅਾ ਗਿਅਾ ੲਿੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦਾ ਨੀ,ਭੀਮਾਂ ਹੋਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਅਾੳੁਦਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਣਕ ਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਭੀਮਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੈਵੇ ਨਾਂ ਕਰੋ ਜਦੋ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ੲੀ ਨੀ ਹੈਗਾ ਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਣੇ ਜਾ ਅਾਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਾਪਣਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਅਾਓ ਭੀਮਾਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੋੜਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਲਾ ਦਾ ਤੇ ਰੇੜੀ ਮੋੜਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਪਾਂ ਦੇ ਅਾ ਦੋਵੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ੲੇਹੀ ਸੋਚੀ ਜ਼ਾਦੇ ਅਾ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 12 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦਾ ੳੁਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਣਕ ਲੈ ਗਿਅਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨੀ ੳੁਹ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਾੲਿਅਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਕੇ ਲਿਅਾੲਿਅਾਂ ਨਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ੲਿਹ ਕਾਰਡ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਿਅਾ ਕਰੂ ਮਾੜੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾਂ ਜਾ ਭੀਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੀਮਾਂ ੳੁੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ੲਿਸ ਦੁਨੀਅਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖਿਅਾਂ ਰੱਬਾ ਸਾ਼ਡਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਪਰਾਂ ਜੱਬ ਮੁੱਕਾ। ਕਰਤਾਰੋ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇਖ਼ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਅਾ ਕੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਰੱਖ ਅਾੲੇ ਭੀਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਬੋਲਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਅਾ ਦਾਣੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਅਾ ਗਿਅਾ ਅਾਪਣਾਂ, ੲਿਹ ਸੁਣਕੇ ਕਰਤਾਰੋ ਖੜੀ ਖੜੀ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗੲੀ ਜਿਵੇਂ ੳੁਸ ਦੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਅਾਸਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਅਾ ਹੋਵੇ ੳੁਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਬੋਲ ਵੀ ਨੀ ਨਿੱਕਲਿਅਾਂ ਖੜੀ ਖੜੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ੳੁਸਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ੲਿਸ ਦੁਨੀਅਾਂ ਚੋ ਕੱਟਿਅਾ ਗਿਅਾ ਹੋਵੇ। (ਘਟੀਅਾ ਸਿਸਟਮ)

  • ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੱਲੀ
  • 49

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਲੋਕ ਤੱਥ ਨਜ਼ਮ

Published

on

ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਾਮਣ ਨਾ ਮਰਦਾ,
ਜੇ ਓਹਦਾ ਭਾਈ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ।

ਜੇ ਹਿੰਮਾਯੂ ਆਗਰਾ ਨਾ ਲੁੱਟਦਾ,
ਤਾਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ।

ਜੇ ਨਾ ਭਾਬੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ,
ਰਾਝਾਂ ਝੰਗ ਸਿਆਲੀ ਵੜਦਾ ਨਾ।

ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਓਸ ਨੂੰ,
ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ।

ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰਾ ਪੰਨੂ,
ਸੱਸੀ ਦਾ ਮਾਸ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਨਾ।

ਓਹਦਾ ਨਲੂਆ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੈੰਦਾ,
ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਾ।

  • ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ
  • 309

Continue Reading

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ

Published

on

poetry

ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ,
ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜੌਹ ਤਾਮੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਨ,
ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਵਟਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਪਿਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋ ਕਢਣਾ ਈ,
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਪਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ,
ਤੂੰ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖੇ ਐਦਾਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ(ਕਿਸਾਨ) ਆਕੇ ਬੈਠਾ ਏ,
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਕਿੰਜ ਵਿੱਕਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ,
ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਦੱਸ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਏ,
ਮਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿੱਤ ਭਕਾਈ ਜਾਨੈ ਨਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ।

  • ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ
  • 308

Continue Reading

ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021

ਗ਼ਜ਼ਲ

Published

on

ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਸਲੇ ਚੌਧਰਦਾਰੀ ਦੇ।
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਖ਼ਾਬ ਉਸਾਰੀ ਦੇ।

ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣ ਲਈ,
ਸਿਰ ਬਾਪੂ ਦਿੱਤਾ ਹੇਠ ਤਗਾਰੀ ਦੇ।

ਆਖੇ ਮੁੜ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪੈ,
ਜਖ਼ਮ ਹਰੇ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰੀ ਦੇ।

ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਜਿਸਨੇ ਪੁਤਲੇ ਸਿਰਜੇ,
ਸਭ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਓਸ ਮਦਾਰੀ ਦੇ।

ਸੁਣ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਉੱਡਣ ਦਾ,
ਕਦ ਪੈਰ ਫੜੀਦੇ ਓਸ ਉਡਾਰੀ ਦੇ।

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ਼
  • 307

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca