Deep Mandeep

ਲੇਖਕ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram

ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ

ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਕਰੇ।
ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਨਾ ਦਬਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ,
ਜੋ ਨਿੱਤ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ,
ਜੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਓਹਨੂੰ,
ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

-ਦੀਪ ਮਨਦੀਪ
Read More Punjabi Poetry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *