ਲੇਖਕ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram

ਤੇਰੇ ਕਰਮ

ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੱਭ ਦਿੰਦੇ,
ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ,
ਭਾਵੇ ਅੋਕੜਾ ਆਵਣ ਲੱਖਾ,
ਤੂੰ ਰਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਰੋਈ ਨਾ,
ਮੰਜਿਲ ਭਾਵੇ ਧੁੰਦਲੀ ਆ
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸੋਈ ਨਾ,
ਤੇਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਣਗੇ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਖੋਹੀ ਨਾ ।

-ਲੋਟਸ ਸੰਧੂ (Lotus Sandhu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *