ਲੇਖਕ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੇ…

ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

-ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ Bano Qudsia

Leave a Reply

Your email address will not be published.