ਲੇਖਕ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram

ਔਖੀ ਘੜੀ…

ਅੱਗ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ।

-ਛੋਟਾ ਸੇਨੇਕਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *